Wij geven roofvogeldemonstraties op alle evenementen.

Verloop van de dag:
*Wij brengen een 15 tal roofvogels mee waaronder uilen, buizerds, valken, gieren en arenden.
*Op de stand kunnen de mensen voor en na de demo de vogels bekijken, foto's nemen en uitleg vragen.
*Er kunnen 1 of meerdere demonstraties gegeven worden die dag (maximum 3 per dag mits extra vergoeding).
*Alle vogels vliegen vrij tijdens de demo.
*Wij proberen ook het publiek mee te betrekken in de demo.
*Een demo duurt ongeveer 45 minuten. (duur van de demo kan aangepast worden)
*De uren van de demo's kunnen jullie zelf bepalen zodat die passen in het dagschema.
*Tijdens de demo word er ook uitleg gegeven door de valkenier over de vogels.
*Enkel bij regenweer kunnen er geen demo's gegeven worden.

Wat hebben wij nodig:
*Een standplaats van 20 meter op 5 meter voor de display.
* Elektriciteit, dit voor de geluidsinstallatie.
* Indien mogelijk 20 meter nadar afsluiting (als het past in jullie concept).
* Ondergrond standplaats display moet gras zijn. (of andere zachte ondergrond)
* Open vlakte waar de demo's gegeven worden 30 x 15 meter is al voldoende.
* Standplaats voor display bij demonstratieweide.


Vraag je gratis prijsofferte aan.
Gelieve te vermelden dat dit voor een demonstratie is.
Ook zeker vermelden waar het evenement doorgaat, de datum en hoeveel demonstraties u wenst.
Enkel aan de hand van deze informatie kunnen wij de prijs berekenen.
Enkel via mail: info@hetroofvogelhof.be.
Telefonische aanvragen worden niet aanvaard.